Умови надання послуг

Угода користувача .

Увага !!! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте дані умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, зокрема заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів/послуг з використанням даного сайту, означає Вашу згоду з умовами даної Угоди.

Терміни, що вживаються в цій Угоді користувача:

Адміністрація адміністрація веб-сайту Онлайн курсів з розмовної англійської мови englishwithmrsann.com.ua, ФОП ВЕЛИЧКО АННА БОГДАНІВНА (код ЄДРПОУ 3226208009, місцезнаходження: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Володимира великого,10).

Сайт веб-сайт Онлайн курсів з розмовної англійської мови englishwithmrsann.com.ua, включно з усіма веб-сторінками; власником Онлайн курсів з розмовної англійської мови englishwithmrsann.com.ua.

Угода дана Угода користувача.

Продавець юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які реалізує, та послуги, які пропонує. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар/послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару послуг Одержувачеві (в акті приймання-передавання або інших документах, які підтверджують факт передачі Товару Одержувачеві).

Товар товари, послуги, роботи, інтелектуальні права, інші матеріальні та нематеріальні об’єкти, інформація про які розміщена на Сайті.

Користувач (Споживач) Споживач, який переглядає інформацію на Сайті і / або замовляє та/або отримує Послуги з використанням інструментів Сайту. Одержувач, Платник є Користувачами.

Замовлення  звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Послуги, а також сукупність Послуг, які замовив Користувач.

Платник особа, яка оплачує Замовлення.

Одержувач особа, яка зазначена Платником як та, що уповноважена отримати Товар відповідно до Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

Пропозиція інформація, яка розміщена на Сайті про конкретну Послугу, яка може бути придбана Споживачем. Пропозиція включає в себе: інформацію щодо самої послуги, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Послуги Споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Послуги.

1. Загальні умови  використання Сайту.

1.1. Сайт є платформою  для розміщення пропозицій про  продаж Послуг Продавцем.

1.2. Ця Угода є публічною  офертою. Отримуючи доступ до  матеріалів Сайту, Користувач тим  самим приєднується до цієї  Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту  має право у будь-який час  в односторонньому порядку змінювати  умови цієї Угоди. Такі зміни  вступають в силу з моменту  розміщення нової версії Угоди  на сайті.

1.4. Пропозиція на Сайті  не є офертою. Однак Користувач  після ознайомлення з Пропозицією  має право зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідної Послуги на умовах, що зазначені в Пропозиції.

1.5. Користувач розуміє, що  його оферта перенаправляється  Адміністрацією Продавцю, якого  обрала Адміністрація. Це положення  жодним чином не означає, що  Адміністрація діє як агент  Продавця і/або є відповідальною  за виконання Замовлення Продавцем.

1.6. Оферта вважається такою, що прийнята Продавцем, якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

1.7. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Послугу на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Послуги на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві.

1.8. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Послуги) є фактичне отримання і прийняття Послуги Одержувачем.

1.9. Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача відправлення Продавцем і/або Адміністрацією засобами електротехнічної (sms-інформування, електронна пошта, телефон та інше) або іншого зв’язку повідомлення Продавця/Адміністрації про одержання Замовлення Користувача та/або про терміни його отримання і/або про ціну Послуги. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про її прийняття) і відтворює умови оферти, яка надана Користувачем.

1.10. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві у разі невідповідності фактичних умов продажу оферті, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо суми фактично були оплачені Платником). Одержувач має право скористатися даним правом до моменту підписання документів, які підтверджують отримання Послуги (зокрема документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачеві).

1.11. Моментом отримання і прийняття Послуги Одержувачем є момент (залежно від того, який настав раніше):

підписання Одержувачем акту приймання-передачі Послуги (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або

підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, яке містило Товар, або

фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і покинув пункт видачі товару і тому подібне).

1.11.1. Моментом отримання і прийняття електронного ключа активації вважається момент надходження SMS-повідомлення з кодом активації на номер телефону, вказаний Платником (повідомлення на мобільний номер телефону або в Viber), за умови, якщо Одержувач не заявить письмово про неотримання повідомлення з кодом активації протягом 5 годин з моменту його оплати.

1.12. Продавець може організовувати маркетингові та інші акції з метою популяризації Cайту та збільшення попиту на Послуги/Товари. Користувач, здійснюючи замовлення Послуг/Товарів на Cайті, надає свою згоду на участь в усіх акціях, які на час здійснення замовлення Послуг/Товарів проходять  у Продавця, якщо умовами акції не передбачено іншого. Користувач зобов’язується детально ознайомитись із усіма умовами акції, які є чинними на час здійснення замовлення. Детальна інформації доступна на Сайті в розділі «АКЦІЇ».  Користувач, який не має бажання брати участь в діючих акціях, має під час здійснення замовлення однозначно зазначити, що не має бажання приймати участь в діючих акціях. Такому Користувачу буде проданий товар без акційних умов.

1.13. Інформація про Послуги/Товар.

1.13.1. Інформація про Послуги/Товар міститься на самому сайті Послуги/Товар, його упаковці. Інформація про Послуги/Товар також може надаватися дистанційно (телефоном, шляхом розміщення інформації про товар на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою засобів дистанційного зв’язку.

1.13.2. При отриманні Товару до моменту підписання документів, які підтверджують отримання Послуги/Товару, Одержувач зобов’язаний ознайомитися з інформацією про Послуги/Товар, що міститься на Послуги/Товарі і/або його упаковці. У разі необхідності отримання додаткової інформації про Послуги/Товар, Одержувач зобов’язаний зв’язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв’язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

1.13.3. Зазначена в Пропозиції ціна на Послуги/Товар є орієнтовною. Ціна на Послуги/Товар, узгоджена Сторонами відповідно до п. 1.4 1.8. Угоди, може бути змінена Продавцем до моменту надання доступу до курсів та видачі Послуги/Товару Одержувачеві.

1.13.4. У разі зміни ціни Послуги/Товару в порівнянні з узгодженими Сторонами згідно з п. 1.4 1.8. Угоди умовами, Одержувач має право відмовитися від отримання і прийняття Послуги/Товару. При цьому Одержувач (Платник) має право вимагати повернення оплачених за Товар коштів, а також коштів, сплачених за доставку Товару Одержувачу. Будь-які інші компенсації (зокрема відшкодування збитків, неустойка та інше) Продавцем або Адміністрацією не надаються.

1.14. Обмеження відповідальності.

1.14.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій Продавця. У зв’язку з цим Адміністрація (окрім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не є відповідальною перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання Замовлення Продавцями і пов’язаними з цим питаннями, зокрема, але не виключно: за відповідність умов Пропозиції фактичним умовам продажу Послуги/Товарів, за відсутність Послуги/Товару, за прострочення доставки Послуги/Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов’язань Продавцями і/або виробниками тощо.

1.14.2. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями також і після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатися і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачеві.

1.14.3. У разі старіння матеріалів (зокрема умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов’язується оновлювати їх. Адміністрація ні за яких обставин не є відповідальною за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись, збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), які виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

1.14.4. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Послуги/Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

1.14.5. У будь-якому випадку сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) у зв’язку з порушенням його прав при використанні Сайту (зокрема, у зв’язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, обмежена сумою в десять гривень.

1.14.6. На Послуги/Товари, які мають гарантійний термін, діють гарантійні зобов’язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні і/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України Товар повинен мати гарантійний термін експлуатації, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар 3 дні.

1.14.7. Користувач є відповідальним за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка даних у замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов’язаних з доставкою Послуги/Товару за невірною адресою або видачею Товару, який не належить Одержувачеві, всі пов’язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).

2. Зобов’язання  сторін.

2.1. Користувач зобов’язується  уважно ознайомитися з даною  Угодою. У разі незгоди з її  умовами Користувач зобов’язується  негайно припинити використання  Сайту.

2.2. Користувач погоджується  не робити дій, які можуть розглядатися  як порушення українського законодавства  або норми міжнародного права, зокрема, у сфері інтелектуальної  власності, авторських і/або суміжних  правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть  призвести до порушення нормальної  роботи Сайту та його сервісів.

2.3. Використання матеріалів  сайту без згоди правовласників  не допускається. Для правомірного  використання матеріалів Сайту  необхідне укладення ліцензійних  договорів (отримання ліцензій) із правовласниками.

2.4. При цитуванні матеріалів  сайту, зокрема і авторських творів, які охороняються, посилання на  Сайт обов’язкове.

2.5. Коментарі та інші  записи Користувача на Сайті  не повинні суперечити вимогам  законодавства України і загальноприйнятим  нормам моралі та моральності.

2.6. Користувач попереджений  про те, що Адміністрація Сайту  не є відповідальною за відвідування  і використання ним зовнішніх  ресурсів, посилання на які можуть  міститися на сайті.

2.7. Користувач приймає  положення про те, що всі матеріали  і сервіси Сайту або будь-яка  їх частина можуть супроводжуватися  рекламою. Користувач згоден з  тим, що Адміністрація Сайту не  є відповідальною і не має  яких-небудь зобов’язань у зв’язку  з такою рекламою.

2.8. Користувач розуміє, що  Продавці є окремими суб’єктами  господарювання, які не підконтрольні  Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має будь-яких  повноважень впливу на виконання  Продавцями своїх зобов’язань  щодо прийняття та/або виконання  Замовлення, а також зобов’язань, що виникають після продажу  Послуги/Товару.

3. Порядок обміну  і повернення Товару Одержувачем (Користувачем, Платником).

3.1. Обмін та повернення  товару (у тому числі при розірванні  договору купівлі-продажу) в порядку  Закону України «Про захист  прав споживачів» може здійснюватися за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 26 (у випадку якщо така можливість визначена умовами Продавця).

Користувач, зокрема, також зобов’язаний належним чином надійно упакувати відправлення зовні та всередині, аби товар не пошкодився в процесі транспортування.

3.2. При отриманні Товару  поштою, повернення такого Товару (в тому числі, при розірванні  договору купівлі-продажу), здійснюється поштою за наступною адресою:

76000 місто Івано-Франківськ, вул.Володимира Великого,10

3.3. При обміні і поверненні Послуги/Товар слід відправити в повній комплектації, долучивши до нього також наступні документи:

– Заява на обмін або  повернення грошових коштів, із  зазначенням причин обміну або повернення;

– Акт приймання-передачі  товару / накладна / чек від Продавця (документ, що підтверджує факт  придбання товару);

– Гарантійний талон.

3.4. У разі направлення  Користувачем (Споживачем) товару (який  було придбано через сайт та  умовами Продавця передбачена  можливість направлення останньому  такого товару за адресою: 76000 місто Івано-Франківськ, вул.Володимира Великого,10 .

3.4.1. Наведений у даному  розділі порядок діє у випадку  якщо умовами Продавця передбачена  можливість зворотного направлення товару на адресу: 76000 місто Івано-Франківськ, вул.Володимира Великого,10.

3.4.2. У випадку направлення  Користувачем (Споживачем) такого товару  на вказану вище адресу із  заявою про повернення грошових  коштів або щодо обміну товару  на підставі положень ст. 8 Закону  України «Про захист прав споживачів»  без документів, що підтверджують  наявність істотного недоліку  в товарі (при наявності оригіналу  гарантійного талону та розрахункового  документу, виданого Продавцем), вважається, що Користувач (Споживач) згоден  на передачу такого товару  до уповноваженого сервісного  центру для з’ясування наявності  в товарі істотного недоліку. У разі такого направлення  товару на підставі положень ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» із заявою про обмін товару або повернення грошових коштів з посиланням на наявність недоліку в роботі товару вважається, що Користувач (Споживач) згоден на передачу такого товару до уповноваженого сервісного центру для з’ясування наявності істотного недоліку в товарі. У випадку якщо наявність істотного недоліку не буде підтверджена уповноваженим сервісним центром, вважається, що Користувач (Споживач) згоден на безоплатне усунення виявленого недоліку (за умови підтвердження гарантійного випадку). Термін сервісного обслуговування: 14 днів з моменту отримання товару уповноваженим сервісним центром та 10 днів термін транспортування, якщо інше письмово не погоджено з Користувачем (Споживачем).

3.4.3. Для мінімізації ризиків  випадкового пошкодження товару  при пересиланні Продавцю, Користувач (Споживач) повинен перед таким  направленням описати зовнішній  вигляд товару разом з представником  перевізника шляхом складання  відповідного акту. У випадку  необхідності з’ясування проблем  в роботі товару, в телефонному режимі зі Споживачем може уточнюватися інформація про наявний недолік.

3.4.4. Споживач надає свою  згоду на отримання електронних  повідомлень щодо розгляду його  звернення на вказану ним електронну  пошту та/або за допомогою засобів  мобільного зв’язку та /або за  допомогою месенджерів (WhatsApp, Telegram, Viber), що прив’язані до номера телефону, зазначеного Споживачем (Користувачем) в заяві чи в іншому документі. Такі повідомлення вважаються належним інформуванням Споживача.

3.5. Користувач (Споживач) зобов’язаний  оглянути товар разом із розрахунковим  документом при отриманні замовлення (посилки) в присутності представника  Перевізника, у тому числі й  при отриманні товару, що повернувся  після гарантійного обслуговування. Претензії Користувача (Споживача) до Продавця щодо товару, який  отримано через кур’єрську службу (Нова Пошта, Міст Експрес, тощо) з  приводу товарного або зовнішнього  вигляду (пошкодження), які виявлені  при отриманні товару, мають бути  зафіксовані Користувачем (Споживачем) разом з представником кур’єрської  служби шляхом складання письмового  документу, в якому відображаються  виявлені пошкодження. В інших випадках претензії щодо пошкодження товару в процесі транспортування пред’являються безпосередньо до перевізника.

 4. Персональні дані.

4.1. Оформляючи Замовлення на Сайті https://englishwithmrsann.com.ua і /або ставлячи галочку у відповідному полі на сайті englishwithmrsann.com.ua перед заповненням своїх персональних даних, Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення) зазначених їм даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові; електронна пошта; телефон; адреса; Дата та місце народження; ідентифікаційний номер; громадянство; наявність пільг; відомості про реєстрацію як фізичної особи-підприємця; відомостей про шлюб; відомостей про доходи та витрати; місце роботи і посада; стаж роботи; дата і причини звільнення з попередніх місць роботи; відомостей про отримання пенсій; сімейний стан; майновий стан (наявність нерухомого та / або рухомого майна); місце фактичного проживання; місце проживання за державною реєстрацією; дані паспорта (номер, серія, ким і коли виданий); дані про дітей, в тому числі усиновлених; інші дані, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно -експедиторські і кур’єрським організаціям, будь-яким Банкам і / або фінансовим установам України” для обробки інформації про надання та отримання послуг, дозвіл на обробку персональних даних (відомостей і сукупностей відомостей про мене) в Базі персональних даних «Клієнти» . Дане положення діє без обмеження терміну дії.

4.2. Джерелом збору персональних  даних є інформація, безпосередньо  і добровільно надана самим  Користувачем.

4.3. Власником наданих  Користувачем персональних даних  є ФОП ВЕЛИЧКО АННА БОГДАНІВНА. Місцезнаходження: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Володимира Великого, 10. База персональних даних «Клієнти» знаходиться за адресою 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Володимира Великого, 10.

4.4. Суб’єкт персональних  даних, відповідно до Закону України  «Про захист персональних даних», має право: знати про джерела  збору, місцезнаходження своїх персональних  даних, мету їх обробки, місцезнаходження  або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних  даних або дати відповідне  доручення щодо отримання цієї  інформації уповноваженим ним  особам, окрім випадків, які встановлені  законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів від дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються; висувати вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; висувати вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи вони недостовірні; на захист своїх персональних даних від їх незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та до посадових осіб, які уповноважені забезпечувати захист персональних даних, або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження про обмеження прав на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5. Інші умови.

5.1. Користувач має право  призначити Одержувачем придбаного  Послуги/Товару третю особу. В цьому  випадку Одержувач зобов’язаний  вказати в формі Замовлення  дані, необхідні для ідентифікації Одержувача і доставки йому Послуги/Товару. У цьому випадку на відносини сторін поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

5.2. Для видачі Послуги/Товару  Одержувачеві останній зобов’язаний  надати при отриманні Послуги/Товару  документ, який засвідчує особу (паспорт).

5.3. При отриманні Послуги/Товару  Одержувач зобов’язаний поставити  у документах свій підпис, який  підтверджує те, що Послуги/Товар він  отримав.

5.4. Усі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди  або пов’язані з нею, підлягають  вирішенню відповідно до чинного  законодавства України.

5.5. Ніщо в Угоді не  може розумітися як встановлення  між Користувачем і Адміністрацією  Сайту агентських відносин, відносин  товариства, відносин по спільній  діяльності, відносин особистого  найму або інших відносин, прямо  не передбачених Угодою.

5.6. Визнання судом будь-якого  положення Угоди недійсним або  таким, що не підлягає примусовому  виконанню, не свідчить про недійсність  інших положень Угоди.

5.7. Бездіяльність з боку  Адміністрації Сайту в разі  порушення будь-ким з користувачів  положень Угоди не позбавляє  Адміністрацію Сайту права на  пізніші відповідні дії на  захист своїх інтересів і захист  авторських прав матеріалів Сайту, які охороняються відповідно  до чинного законодавства. Користувач  підтверджує, що ознайомлений з  усіма пунктами цієї Угоди  і безумовно приймає їх.